Celní služby

Celnímu řízení v EU a tedy také v České republice podléhá dovoz a vývoz zboží včetně dalších specifických celních režimů,kdy je zboží dováženo, resp. vyváženo do /z celního území EU z/do tzv. třetích zemí.

Je třeba upozornit, že ne celé teritoriální území EU je celním,resp. daňovým územím EU. Naopak i dodávky zboží z jiného členského státu EU Vás nutně nemusí zbavit povinnosti předložit toto zboží k celnímu řízení, zejména pokud toto zboží nemá tzv. statut zboží EU, je přepravováno pod celním dohledem apod.

Hranice mezi stanovením,zda zboží podléhá celnímu řízení nebo „pouze“ nutnosti statistického vykazování intrakomunitárního obchodu v systému INTRASTAT nebo se na něj žádná povinnost nevztahuje, je velmi křehká. Proto doporučujeme obrátit se na odborníky v této oblasti a s našimi celními specialisty řešit individuálně každý sporný případ.

Celní řízení je prováděno podle právních předpisů EU a právních norem tuzemských,které jsou často nejasné,nesrozumitelné a u nichž dochází k častým změnám. V řadě případů podléhá dovoz i vývoz zboží různým obchodně-politickým opatřením,licencím, dovozním kvótám, antidupmingovému clu a rozličným povolením. Proto doporučujeme obracet se na naše specialisty předem a konzultovat s nimi již samotný záměr dovozu či vývozu té které komodity a státu původu či určení. Ušetříte si čas,zklamání, pozdější náklady za celní poplatky a získáte konkurenční výhodu. Obraťte se proto s důvěrou na nás.

Naše společnost poskytuje komplexní celní služby spojené s dovozem, vývozem a tranzitem zboží,včetně speciálních celních režimů,při čemž využívá celé řady povolení zjednodušených postupů,elektronickou komunikaci včetně podpisových certifikátů, což značně urychluje celní řízení a zkracuje prostoje dopravních prostředků.

Služby zahrnují :

 • odborné konzultace a poradenství
 • vystavení všech potřebných dokladů a vyřízení povolení
 • projednání případu na daném celním úřadu (kde to předpisy umožňují, tak v rámci zjednodušených postupů, v ostatních případech v klasickém řízení)
 • vedení potřebných evidencí v PC programech, schválených celní správou
 • zajištění celního dluhu a případnou úhradu cla
 • součinnost při pátrání po zásilkách
 • převzetí zodpovědnosti za dodržení právních předpisů, týkajících se celního řízení
 • podání opravných prostředků, odvolání a zastupování klienta ve sporech s celní správou

Bližší informace získáte zasláním poptávkového formuláře,případně nás kontaktujte přímo.

Vyclívání uskutečňujeme v Praze Hostivaři, Praze Uhříněvsi, na kontejnerových překladištích v Uhříněvsi, Mělníce a České Třebové, na vybraných celních úřadech v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a po dohodě i na dalších místech.

Jsme specialisty na vyclívání zemního plynu a zkapalněných ropných plynů.

Naše společnost poskytuje množstevní slevy.

  • Naše kontakty
  • mobil +420 732 460 666
  • telefon +420 271 081 124
  • email statistika@eustat.cz
  • Kde nás najdete
  • K Hrušovu 292/4
  • Praha 10 - Štěrboholy
  • Mapa
  • mapa
  • Zavoláme Vám